Webdiensten | zoekmachine optimalisatie

Bent u ontevreden over de positie van uw site in Google's zoekresultaten, en wilt u weten hoe dat beter kan? Laat dan een SEO Scan & Advies uitvoeren. Deze geeft u een helder beeld van de acties die u zou kunnen nemen om beter te scoren binnen de organische zoekresultaten van Google en anderen.

In een SEO Scan & Advies lichten wij uw site door. Hierbij kijken we naar de technische kwaliteit van uw site, de optimalisatie van pagina's, en de optimalisatie van links.

 

Technische kwaliteit van uw site

Alllereerst geven we aan welke algemene maatregelen er kunnen worden genomen voor een verbetering van de huidige posities binnen zoekmachines. Hierbij analyseren wij de aspecten die van invloed zijn op de toegankelijkheid van uw site voor zoekmachines, zoals de aanwezigheid van een robots.txt bestand, een sitemap, een google sitemap, en een kruimelpad. Daarnaast wordt de content structuur geevalueerd, en wordt gekeken naar de kwaliteit van de HTML.

 

Pagina-optimalisatie

In de volgende stap analyseren wij de mate waarin uw content is geoptimaliseerd voor uw belangrijkste zoekterm. We evalueren daarbij het gebruik van de zoekterm op alle voor zoekmachine-optimalisatie belangrijke posities. Denk hierbij onder andere aan aan de title tag, de body tekst, heading tags, img alt attributen, links binnen het domein en uitgaande links. Op alle relevante posities kijken we naar de zoekwoorddichtheid, vooral in vergelijking met uw belangrijke concurrenten voor een nummer-1 positie.

 

Link-optimalisatie

In de laatste stap bekijken we de linkpopulariteit van uw pagina's. We bekijken welke sites links naar uw pagina bevatten, en wie u zou kunnen benaderen voor hoogwaardige links.